Kalendarium wystaw hodowlanych

kalendarium wystaw hodowlanych

Welsh Black

Jest to rasa pochodzenia brytyjskiego (Walia) o małych wymaganiach pokarmowych, odpowiednia do ekstensywnego systemu utrzymania, łatwo przystosowująca się do trudnych warunków klimatycznych, wcześnie dojrzewająca, charakteryzująca się dobrą płodnością, zadowalającą przeżywalnością i długowiecznością. Wycielenia z reguły są łatwe, a krowy łagodne, troskliwe i opiekuńcze. Wykazują bardzo dobrą mleczność, jak na krowy typu mięsnego. Pierwotnie bydło to było użytkowane dwukierunkowo później przekształcono użytkowanie na jednostronnie mięsne.

Umaszczenie
– jednolite czarne umaszczenie z czarno pigmentowaną śluzawicą i ciemnymi racicami. Zwierzęta są przeważnie rożne. Rogi są rozjaśnione z ostrymi czarnymi końcówkami. Głowa średniej wielkości, krótka i szeroka szyja, głęboki, prawidłowo uformowany tułów i krótkie nogi.

Mieszańce - z krowami ras mlecznych - odznaczają się zazwyczaj lepszą wydajnością rzeźną i składem tkankowym tuszy niż użyte do kojarzenia rasy mleczne lub o użytkowaniu dwukierunkowym, ale w porównaniu do mieszańców innych ras mięsnych wykorzystywanych do krzyżowania towarowego mają niższą masę końcową i wyższe zużycie paszy na 1 kg przyrostu.

Wartość selekcjonowanych cech
Cecha Buhaj Krowa
Wysokość w kłębie (cm) 143 130-132
Masa ciała (kg) 900 500-600
Dobowe przyrosty w wieku 7 miesięcy (g) 1000 900
Wydajność rzeźna (%) 55-57 -
Masa cieląt przy urodzeniu (kg) 35 30
301 Moved Permanently

301

Moved Permanently

The document has been permanently moved.