Kalendarium wystaw hodowlanych

kalendarium wystaw hodowlanych

Simental

Rasa ta wywodzi się ze Szwajcarii i południowych Niemiec. Zwierzęta są rogate choć w Stanach Zjednoczonych uzyskano bezrożne tzw. polled simentaler. Mocna budowa ciała predysponuje bydło tej rasy do chowu w trudnych warunkach utrzymania. Rasa ta jest późno dojrzewająca, charakteryzuje się dobrą wartością rzeźną i wysoką mlecznością mamek. Bydło to odznacza się wysoką odpornością na choroby, w tym mastitis. Umaszczenie jest jednolite lub pstre od żółtego do czerwonego, głowa, wymię i kiść ogonowa są białe.

Wartość selekcjonowanych cech
Cecha Buhaj Krowa
Wysokość w kłębie (cm) 150 140
Masa ciała (kg) 1200 800
Dobowe przyrosty w wieku 7 miesięcy (g) 1150 1050
Wydajność rzeźna (%) 55-57 -
Masa cieląt przy urodzeniu (kg) 40 35
301 Moved Permanently

301

Moved Permanently

The document has been permanently moved.