O kampanii

Kalendarium wystaw hodowlanych

kalendarium wystaw hodowlanych

Nasi Partnerzy

O nas

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest jedynym pełnoprawnym PZH i PBMreprezentantem środowiska hodowców i producentów bydła mięsnego w Polsce. Utworzony został w 1994 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców i producentów bydła mięsnego w celu decentralizacji i uspołecznienia hodowli bydła. Związek reprezentuje prawa i interesy hodowców i producentów bydła mięsnego. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą 950 członków (dane na 1 lipca 2009). Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione. Związek bezpośrednio współpracuje z organizacjami powiązanymi z hodowlą bydła w kraju i za granicą.

Od 1 lipca 2002 roku Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg i oceny bydła ras mięsnych następujących ras: Angus red and Black, Blond d’Aquitaine, Charolaise, Galloway, Highland cattle, Hereford, Limousine, Marchigiana, Piemontese, Salers, Siemental i Welsh black.

Nasze główne cele
  • Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą i produkcją wołowiny.
  • Wspieranie hodowli bydła i produkcji wołowiny.
  • Podejmowanie zadań w hodowli bydła i produkcji wołowiny o charakterze ponadregionalnym lub ogólnokrajowym.
  • Przyjmowanie programów hodowlanych i koordynowanie ich realizacji.
  • Współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się inseminacją bydła.
  • Reprezentowanie Związku na arenie międzynarodowej.
  • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości hodowli zwierząt i inseminacją.
  • Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła.

Zapraszamy na stronę PZHiPBM www.bydlo.com.pl

301 Moved Permanently

301

Moved Permanently

The document has been permanently moved.